waarneming

Kerkstraat - Haachtsesteenweg

archeologisch element
ID
984425
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984425

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek was in functie van het verkavelingsproject Maurice ter hoogte van de Kerkstraat te Kampenhout. Uit het proefsleuvenonderzoek bleek dat binnen het projectgebied amper sporen aanwezig zijn en ze bovendien allemaal van recente datum zijn.

In totaal zijn 23 metaaldetectievondsten gedaan waarvan 15 in vlak 1 van de opengetrokken proefsleuven en kijkvensters, maar van de in totaal 43 objecten die zijn geregistreerd, komen 24 exemplaren uit de afgegraven grond. Wanneer onderverdeeld volgens materiaalgroep zijn negentien items in een koperlegering geregistreerd, vijftien in lood, zeven in ijzer, één in glas en één fragment steengoed.

De metaaldetectievondsten tonen aan dat het terrein vooral bezaaid ligt met recent materiaal van de 19de en 20ste eeuw en dat er enkel sporadische aanwijzingen zijn van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne menselijke activiteiten. Wanneer de metaaldetectievondsten worden gerelateerd met de aanwezige sporen dan is duidelijk dat het terrein in de 19de en 20ste eeuw intensief is bewerkt voor landbouwdoeleinden en meer bepaald voor de witloofteelt. Hierdoor heeft het proefsleuvenonderzoek aangetoond dat de bodem sterk verstoord is. Er zijn wel een paar sporen geregistreerd die een laatmiddeleeuwse of vroegmoderne vulling blijken te hebben, maar omdat die vullingen telkens slechts één enkel object bevatte is het niet uitgesloten dat die paar kuilen in een veel latere periode zijn aangelegd en bij het opvullen een oud rondslingerende scherf aardewerk mee in de kuil is terechtgekomen. Dit fenomeen is duidelijk vastgesteld in een waterput waar enkele vroegmoderne objecten vermengd zijn aangetroffen met 19de-20ste eeuws materiaal.

Er zijn een totaal van 13 vondstennummers geregistreerd, goed voor zo’n 70 objecten. 

Het vroegste vondstmateriaal binnen het projectgebied aan de Kerkstraat te Kampenhout blijkt laatmiddeleeuws op basis van twee fragmenten aardewerk in een spoor en een metaaldetectievondst. Dit materiaal is echter slechts heel sporadisch aangetroffen zonder dit in een archeologische context te kunnen plaatsen. Het 17de-18de eeuws materiaal is al wat frequenter geattesteerd, maar moet eerder als residueel materiaal beschouwd worden dat vermoedelijk door bemesting op de akker is terechtgekomen. Het gros van het vondstmateriaal bestaat veeleer uit 19de en 20ste eeuwse
artefacten. 

Het belangrijkste gegeven is dat het projectgebied geen zinvolle sporen heeft opgeleverd alsook bijzonder weinig vondstmateriaal (slechts 1/3 bevatten vondsten, en bovendien steeds van recente datering) waardoor een coherente datering van een groot deel sporen problematisch of onmogelijk is gebleven. Heel veel sporen waren niet alleen steriel, maar bleken ook vaak natuurlijke of recente sporen.


Auteurs: Cosyns, Peter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

17-18de eeuwse oppervlaktevondsten

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: bouwmaterialen
Materiaal: geglazuurd aardewerk, rood aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele fragmenten (geglazuurd) aardewerk.

19-20ste eeuwse oppervlaktevondsten

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: bouwmaterialen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, houtskool, kalkzandsteen, kwartsiet, mortel, porselein, steen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ongeveer de helft van alle vondsten zijn ingezameld in de verstoorde westelijke zone van de sleuven WP1, WP2 en WP4. Het gros van die ingezamelde oppervlaktevondsten moeten in de 19de en/of 20ste eeuw gedateerd worden (21/34). Ook de objecten die niet direct kunnen gedateerd worden (steen, houtskool, mortel) zijn vermoedelijk ook van diezelfde recente periode (8/34).

19de-20ste eeuw

Typologie: bouwmaterialen, kuilen, vaatwerk
Context: kuilen
Materiaal: aardewerk, glas, porselein, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zeven sporen kunnen als relatief recent beschouwd worden gezien het materiaal karakteristiek is voor de 19de-20ste eeuw.
Twee sporen hebben geen dateerbaar materiaal opgeleverd zoals houtskool en natuursteenfragmenten. Daardoor is het niet mogelijk om die twee kuilvullingen te dateren maar dit materiaal is ook aangetroffen in de overige 19de-20ste eeuwse kuilen waardoor het zeer waarschijnlijk is dat de sporen eveneens van recente datum zijn.

Laatmiddeleeuwse scherven

Datering: late middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk, grijs aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een enkel spoor heeft twee (laat)middeleeuwse scherven opgeleverd.

Metaaldetectievondsten

Typologie: ambachtelijke objecten, bevestigingselementen, indicaties voor metaalbewerking, kleding en -accessoires, munten, recreatieve objecten, versieringsonderdelen van voorwerpen, wapens en munitie
Materiaal: glas, ijzer, koperlegering, lood, metaal, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De metaaldetectievondsten tonen aan dat het terrein vooral bezaaid ligt met recent materiaal van de 19de- 20ste eeuw en dat er enkel sporadische aanwijzingen zijn van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne menselijke activiteiten.

Waterput

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: bouwmaterialen, waterputten
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), geglazuurd aardewerk, kwartsiet, rood aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de waterput is vooral 19de en 20ste eeuws vondstmateriaal gevonden. Daarnaast ook wat 17de-18de eeuws geglazuurd aardewerk.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kerkstraat - Haachtsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984425 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.