waarneming

Hoogstraat 15

archeologisch element
ID
984437
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984437

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 10272
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefputtenonderzoek werden vier sporen aangetroffen, waaronder drie kuilen en één gracht. De kuilen zijn op basis van het vondstmateriaal in de Romeinse periode te dateren. De gracht kan mogelijk in de middeleeuwen worden gedateerd.

Het verzamelde vondstmateriaal bestaat uit aardewerk, bouwkeramiek, metaal, dierlijk bot en schelpen.

De Romeinse vondsten getuigen van een mogelijke bewoning ten zuiden van het reeds gekende castellum van Oudenburg. Vermoed wordt dat de gehele zandrug ter hoogte van Oudenburg werd ingenomen door de vicus die haar bloeiperiode in de 2de eeuw en eerste helft 3de eeuw heeft gekend. De vondsten uit het huidige onderzoek sluiten daar in ieder geval goed bij aan. Ook de vondst van een middeleeuwse gracht lijkt te wijzen op bewoning buiten de muren van het castellum tijdens de periode van de middeleeuwen.


Auteurs: Schynkel, Evelyn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Middeleeuwse gracht

Datering: 12de eeuw, middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: bot (dierlijk), grijs aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een laatste spoor was een deel van een gracht met een homogene vulling. In 1957 werden door Jozef Mertens bij de aanleg van twee proefsleuven binnen het projectgebied sporen van een middeleeuwse gracht aangetroffen. Vermoedelijk betreft dit dezelfde gracht als die bij het huidige vooronderzoek werd aangetroffen. Verdere info over de vondst uit 1957 is niet voorhanden. De gracht is meer dan waarschijnlijk de aanzet van de voorloper van de huidige Stedebeek, net ten zuiden van het plangebied. In de 12de eeuw werd de bestaande Stedebeek omgeleid rond de dorpskern zodat een vierkant werd gevormd.
Uit deze gracht werden twee kleine wandscherfjes grijs gebakken aardewerk verzameld. Deze zijn echter te klein om met zekerheid te determineren. Gezien vermoedelijk een deel van dezelfde gracht bij eerder onderzoek in 1957 als middeleeuws werd geïnterpreteerd, kan een datering voor deze scherven in de middeleeuwen niet uitgesloten worden.

Romeinse kuilen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, vaatwerk, vici
Materiaal: bot (dierlijk), aardewerk, , gewoon grijs aardewerk, , metaal, , schelp
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een eerste kuil is ovaal van vorm met een maximale afmeting van 148cm. De kuil werd voor een kwart gecoupeerd en was nog voor een diepte van 72cm bewaard. Ze had een vrij vlakke bodem met een drieledige vulling. Bovenaan was een pakket van homogeen zand zichtbaar met redelijk veel aardewerk in. Daaronder bevond zich een zandige band met daaronder opnieuw zand. Op de overgang van het bovenste pakket naar het lichtgrijze pakket situeerde zich een verzameling oesterschelpen.
Uit deze kuil werden in totaal 14 fragmenten aardewerk verzameld, waaronder twee rand- en vijf wandfragmenten Atrebatian reduced ware, afkomstig van een kom met gladdingslijnen, een zogenaamde bol caréné. Deze levert een datering op tussen 100 en 200 n. Chr. Daarnaast werden ook nog twee rand- en drie wandfragmenten gewoon reducerend gebakken aardewerk van lokale of regionale herkomst gevonden. Hiervoor kon geen nauwe datering worden gegeven. Naast aardewerk konden in dit spoor ook nog een metalen nagel, een fragment huttenleem, een fragment imbrex en twee fragmenten van een tegula worden herkend.
Een tweede kuil kon slechts gedeeltelijk worden geobserveerd en had een homogene zandige vulling.
Een derde kuil kon eveneens slechts gedeeltelijk worden geobserveerd. Ze was bovendien deels verstoord door een funderingssleuf van het oude schoolgebouw. De vulling bestond uit homogeen zand.
Uit de tweede en derde kuil werden telkens slechts twee scherven verzameld. Voor de tweede betreft het een wandfragment in gewoon reducerend gebakken aardewerk en een wandfragment geverfde waar uit Keulen. Er kan geen nauwe datering worden gegeven dan 'Romeins'. Er kon ook wat sterk gecorrodeerd metaal in gevonden worden. Verdere info over dit metaal was niet meer te achterhalen. Voor de derde betreft het een wandfragment gewoon reducerend gebakken aardewerk en een wandfragment terra sigillata van een kom type Dragendorf 37. De versiering bestond uit een medaillon met een figuur (stijl cinnamus). Deze laatste geeft een datering tussen 145 en 170 n.Chr.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Oudenburg

  • Omvat
    Stedebeekpad Hoogstraat 15 LOT1


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoogstraat 15 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984437 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.