waarneming

Bruggestraat II

archeologisch element
ID
984439
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984439

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen sporen aan het licht die aansluiten bij de resultaten van de opgraving die in 2018 op de aangrenzende percelen ten noordoosten van deze waarneming plaatsvond. Het betreft paalsporen van minstens twee gebouwen, greppels, een kuil en landbouwsporen.


Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Een kuil

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
datering onbekend, mogelijk laatmiddeleeuws op basis van het uitzicht

Een perceelsgreppel uit de nieuwe tijd

Datering: 18de eeuw
Typologie: perceelsgrenzen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
bochtvormige perceelsgreppel, komt overeen met de huidige percelering die reeds zichtbaar is op de Ferrariskaart in de vorm van een houtwal

Landbouwsporen uit de nieuwe tijd

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: greppels, spitsporen
Gebeurtenis:

Oudere greppels

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
greppels die niet overeen komen met de historische percelering en zich stratigrafisch onder het plaggendek bevinden

Paalsporen van minstens twee gebouwen

Typologie: paalsporen, spijkers
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee clusters van paalsporen:
- een 4-palige spieker
- een cluster van 19 paalsporen van minstens 1 gebouw
Datering onbekend wegens de afwezigheid van dateerbare vondsten.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bruggestraat II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984439 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.