waarneming

Oude Rozebekestraat II

archeologisch element
ID
984445
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984445

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 10299
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Dit vooronderzoek kende een landschappelijk booronderzoek, Verkennend archeologisch booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek. In totaal waren er 157 archeologische boringen en 10 proefsleuven. Er werden weinig vondsten gedaan, vooral los vuursteen materiaal maar er werden wel verschillende sporen gevonden.


Auteurs: Lambrecht, Matthias
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Sporen

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, meilers, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Omwille van het beperkte aantal vondsten dat kon worden ingezameld, kon geen periodisering worden herkend in de diverse antropogene sporen. In totaal werden vier soorten antropogene sporen aangetroffen: waaronder grachten en greppels, paalkuilen, kuilen en mogelijke begravingen of meilers. Daarnaast werden ook verspreid over de beide plangebieden diverse recente verstoringen en natuurlijke sporen aangetroffen. Met uitzondering van één gracht, kon in geen enkel spoor vondstmateriaal gerecupereerd worden.

Vuursteen

Datering: steentijd
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele vuurstenen artefacten aangetroffen bij de boringen.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Rozebekestraat II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984445 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.