waarneming

Dorpsstraat 123

archeologisch element
ID
984446
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984446

Beschrijving

Dit vooronderzoek kende een landschappelijk bodemonderzoek en het proefsleuvenonderzoek. Er waren 5 proefsleuven en twee kijkvensters. Van boven op het terplichaam werden nog laatmiddeleeuwse funderingsresten aangetroffen en uitbraaksporen die ermee geassocieerd kunnen worden. Qua periodisering kan op basis van het vondstenmateriaal met zekerheid worden gesteld dat er een fasering aanwezig is van de sporen gaande van de middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd. Het voornaamste deel dient echter gesitueerd te worden in vroeg- tot laatmiddeleeuwse periode.


Auteurs: Lambrecht, Matthias
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Zuid-Oostelijke vindplaats

Datering: middeleeuwen, nieuwste tijd
Typologie: funderingslagen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorpsstraat 123 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984446 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.