waarneming

Evergemsesteenweg 200

archeologisch element
ID
984456
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984456

Beschrijving

Dit vooronderzoek kende een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek. In totaal waren er 6 proefputten, 5 proefsleuven en twee kijkvensters. Er werden ter hoogte van de zuidelijke zone slechts vijf archeologische sporen aangetroffen in de vorm van perceel greppels. In het noordelijke deel werden geen sporen aangetroffen en het bleek dan ook volledig verstoord. Er werden 7 vondsten gevonden namelijk aardewerkfragmenten te dateren tussen de late middeleeuwen tot vroeg moderne tijd.

 


Auteurs: Lambrecht, Matthias
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Zuidelijke zone

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De aangetroffen greppels zijn allen lineair van vorm met een duidelijke aflijning en vertonen een vrij regelmatig rechtlijnig verloop. Er werden 6 aardewerkfragmenten aangetroffen vervaardigd in lokaal/regionaal grijsgebakken gedraaid aardewerk met zandverschraling. In greppel spoor 2.1 werd een bodemfragment aangetroffen met uitgeknepen standring afkomstig van een kan, vervaardigd in Rijnlands steengoed met een hard gebakken grijs baksel en een donkerbruin zoutglazuur op de buitenzijde. Op basis van de kenmerken van de vondsten kunnen de aangetroffen sporen slechts algemeen in de late- of postmiddeleeuwen gedateerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Evergemsesteenweg 200 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984456 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.