waarneming

Koning Albertstraat 45

archeologisch element
ID
984463
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984463

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd aan de hand van proefsleuven. Dit proefsleuvenonderzoek toonde duidelijk aan dat de bodem van dit onderzoeksgebied dermate is aangetast door recente antropogene bodemingrepen dat alle potentiële archeologische kenniswinst onherroepelijk verloren lijkt. Er zijn immers geen archeologische sporen en vondsten aangetroffen op het projectterrein. 


Auteurs: Geussens, Liesbeth; Vranken, Jolien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koning Albertstraat 45 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984463 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.