waarneming

Doelstraat

archeologisch element
ID
984468
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984468

Beschrijving

Op basis van de bureaustudie én de uitgevoerde landschappelijke profielputten kan aangetoond worden dat het onderzoeksgebied gesitueerd was binnen de lagergelegen alluviale vallei van de Molenbeek. Er werden binnen het onderzoeksgebied geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen.

Door de inrichting van het industrieterrein, de bouw van de fabriekspanden in 1911 én de grondige afbraak vanaf 2016 werden eventuele aanwezige archeologische sporen reeds verstoord. Omwille van de lagere ligging in een semi-permanent nat milieu waren de terrein van nature sowieso al minder geschikt voor menselijke occupatie.


Auteurs: Pype, Pedro
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Doelstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984468 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.