waarneming

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius fase 1

archeologisch element
ID
984484
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984484

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd aan de hand van proefsleuven. Bij het onderzoek werden vooral in het westelijke deel van het perceel archeologisch relevante sporen, zijnde kuilen, paalkuilen en greppels aangetroffen. Deze sporen zijn te dateren in de volle tot en met late middeleeuwen en in de postmiddeleeuwen. De aanwezige sporen zijn over het algemeen goed bewaard.


Auteurs: Geussens, Liesbeth; Janssens, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Cluster van 15 kuilen en paalkuilen, te dateren in de laat- en postmiddeleeuwse periode. Verschillende greppelsegmenten die waarschijnlijk te interpreteren zijn als postmiddeleeuwse perceelsgreppels.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Woonzorgcentrum Sint-Vincentius fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984484 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.