waarneming

Markt

archeologisch element
ID
984485
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984485

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd aan de hand van proefsleuven. Het onderzoek toonde aan dat in de te onderzoeken zone voornamelijk archeologische sporen en muurresten aanwezig zijn uit de nieuwe en de nieuwste tijd. Ze zijn te interpreteren als restanten van het recente gebruik van het terrein. De sporen en structuren omvatten een gracht, een bakstenen fundering en een met bakstenen beschoeid putje. Er werden ook enkele aardewerkscherven uit de sporen gerecupereerd, met name rood geglazuurd aardewerk en steengoed.


Auteurs: Geussens, Liesbeth; Reyns, Natasja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Sporen en structuren

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Fragment van een gracht of greppel, met baksteenfragmenten in de vulling. Restanten van een bakstenen poer, die op basis van het gebruikte baksteenformaat en de kalkmortel gedateerd kan worden in de nieuwe tijd. Kleine bakstenen bakje met enkele aardewerkscherven in de vulling, te dateren van de late middeleeuwen tot in de nieuwe tijd (rood geglazuurd aardewerk en Rijnlands steengoed). Het baksteenformaat van het bakje wijst op een constructiedatum in de nieuwste tijd.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Markt [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984485 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.