waarneming

Walpoortstraat 4

archeologisch element
ID
984495
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984495

Beschrijving

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de geplande bouw van een nieuwbouw met handelsruimte en meergezinswoningen.

In de archeologienota werd gesteld dat de omgeving van het projectgebied waarschijnlijk al bebouwd was vanaf de 13de eeuw. Vondsten op het terrein dateren uit de late 11de tot de 13de eeuw het gaat dan wel om een vondst uit een kuil en uit een ophogingspakket. Het aantal ophogingspakketten dat op het terrein te onderscheiden zijn, valt eerder beperkt te noemen. Er zijn telkens maar twee (dikke) ophogingspakketten aanwezig. Van het bovenste pakket kan door de aanwezigheid van plastiek gesteld worden dat dit een eerder beperkte ouderdom heeft.

De aanwezige bebouwing bezit telkens gelijkaardige, eerder kleine baksteenformaten, deze zijn waarschijnlijk eerder afkomstig uit latere fasen van bebouwing op het terrein. Dit wordt ook ondersteunt door het gebruik van cementmortel in een van de muren. Deze vaststellingen stemmen overeen met het beschikbare historische kaartmateriaal. De locaties waar de proefputten gelegen zijn bevinden zich voornamelijk in de achtererven die pas in latere perioden bebouwd werden.


Auteurs: Van Eynde, Merel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

(Afval)kuil

Typologie: afvalkuilen, bouwmaterialen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Onregelmatige kuil met een beigebruine, lemige vulling met veel baksteenpuin, waarschijnlijk gaat het om een afvalkuil.

11de-13de eeuwse kuil

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw, tweede helft 11de eeuw
Typologie: kuilen, vaatwerk
Materiaal: grijs aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ovale kuil van 73 bij 61 cm met een grijze tot lichtgrijze vulling. De vulling bevatte houtskoolspikkels en baksteenspikkels en een scherf in grijs aardewerk (vondst 4). De vondst werd gedateerd tussen de late 11de eeuw en de 13de eeuw. Het gaat om een kuil met in profiel een platte bodem met een rechte en een schuine wand en afgeronde hoeken. De functie van deze kuil is onduidelijk.

Gebouw

Datering: tweede helft 19de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, muurresten
Materiaal: aardewerk, mortel, plastic, pleister
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In proefput 3 werd een deel van een gebouw aangetroffen. De muur was opgebouwd in bordeaux en bruinrode bakstenen (22 x 11,5 x 5cm) met een vaste, beige, zandige kalkmortel. Beide kanten van het muurwerk waren beplaasterd, waardoor het metselverband niet onderscheiden kon worden. De muur was langs alle kanten omgeven door heel grof puin met daarin onder andere muurfragmenten, plastiek en rubber.
De muur behoorde mogelijk als kelder tot een vroegere bouwfase op het terrein, maar werd opgevuld met bouwpuin en later overbouwd met het voormalig aanwezige bijgebouw. De aanwezigheid van rubber plaatst de opvulling ten vroegste in de tweede helft van de 19de eeuw.

Ovale kuil

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ten westen van het centraal vlak (proefput 2) is de helft van een ovale kuil (spoor 6) zichtbaar. Deze kuil verdwijnt in de wand van het profiel. De kuil heeft een witte tot lichtblauw-grijze zandige vulling en een onbekende functie.

sub-recente muren

Datering: tweede helft 19de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, muurresten
Materiaal: aardewerk, mortel
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de zuidoostelijke hoek van de werkput bevond zich de hoek van en bakstenen structuur. Deze muur was uitgebouwd met enkel stekken, aangezien slechts 60 op 30cm van de muur in de werkput gelegen was, was het moeilijk het verband te onderscheiden. De muur was opgebouwd met oranje-rode bakstenen (22,5 x 11 x 6cm) met een lichtgekleurde, zandige kalkmortel aan buitenkant (aan de kant van de werkput) en binnenin bezet met een harde witte cementmortel. De gebruikte materialen kunnen een indicatie geven van de datering van het bouwwerk. Eerst en vooral is het baksteenformaat eerder aan de kleine kant, bij bakstenen wordt gesteld dat grotere bakstenen ouder zijn. Verder is er ook het gebruik van cementmortel. Gezien het gebruik dit soort bindmiddel op grotere schaal slechts vanaf het einde van de 19de eeuw te dateren is, kunnen we deze structuur als subrecent beschouwen.

Ten noorden van de muur bevonden zich in het vlak nog twee sporen. Het gaat om een licht gebogen muur van één baksteen breed die een hoek maakt naar het oosten toe (spoor 2). Net als spoor 4 is deze muur opgebouwd uit relatief kleine (22 x 11,5 x 5,5cm) oranjerode bakstenen. De muur bestaat voornamelijk uit halve bakstenen zonder duidelijk verband. Er werd een zachte, witten, zandige kalkmortel gebruikt als bindmiddel tussen de bakstenen. De gelijkaardige baksteenformaten van deze muur en spoor 5 suggereert een gelijkaardige datering, er bevindt zich ongeveer 26cm tussen de twee sporen in.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Walpoortstraat 4 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984495 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.