waarneming

Collevijnstraat

archeologisch element
ID
984496
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984496

Beschrijving

In de proefsleuven zijn 56 sporen geregistreerd waarvan er 16 archeologisch relevant zijn. Deze behoren de categorieën perceelgreppels, kuilen en paalkuilen toe. Niet relevant zijn hier de natuurlijke bodemsporen en de recente verstoringen.

De omvangrijkste sporencategorie betreft de greppels (n=8). Ze zijn nagenoeg in alle proefsleuven aangetroffen. In de meeste gevallen is de ruimtelijke samenhang met historisch gedocumenteerde kavelgrenzen evident of minstens te beargumenteren.

Algemeen kan gesteld dat de noordelijke helft van het plangebied nog weinig gaaf is. Recente verstoring is vastgesteld tussen de restanten die eerder in verband te brengen zijn met een 19de-eeuwse erf.

Er zijn uitsluitend resten gevonden die in verband te brengen zijn met het historisch gedocumenteerd landgebruik uit de 18de en 19de eeuw. Algemeen betreft het elementen van landinrichting als kavelgrenzen en bewerkingssporen. Bij de noordelijke rand van het plangebied zijn tussen talrijke recente omwoelingen kuilen en greppels gevonden die op grond van stratigrafie en geassocieerde vondsten worden gedateerd in de nieuwste tijd. Drie paalsporen vormen mogelijks het restant van een zwaardere grondvast gefundeerde schuur. Geassocieerde vondsten ontbreken. De schuur is enkel op grond van stratigrafie relatief ouder gedateerd dan de aanliggende kuilen en greppels uit de 18de en 19de eeuw.


Auteurs: Demey, Dieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Kuilen ((18de-)19de eeuw)

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, lood, tin-geglazuurd aardewerk
Gebeurtenis:

Kuilen en greppels (18de-19de eeuw)

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, nieuwe tijd, nieuwste tijd, tweede helft 15de eeuw, tweede helft 18de eeuw, tweede kwart 19de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, greppels, kuilen, perceelsgreppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, glas, rood aardewerk
Gebeurtenis:

Recente greppel

Datering: 19de eeuw, nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Schuur ((-)18de eeuw)

Datering: 18de eeuw
Typologie: gebouwen en structuren, kuilen, paalkuilen, schuren
Materiaal: hout
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Collevijnstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984496 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.