waarneming

Erteveldesteenweg II

archeologisch element
ID
984500
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984500

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd aan de hand van proefsleuven. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden voornamelijk gracht- en greppelsegmenten aangesneden die in verband kunnen worden gebracht met het postmiddeleeuwse tot recente gebruik van het plangebied al akker- en weiland. Verschillende grachten en greppels kunnen dan ook herkend worden op de historische kaarten vanaf het laatste kwart van de 18de eeuw. Binnen het plangebied werden echter ook twee houtskoolrijke sporen, waarvan één met sporen van in situ verbranding, aangetroffen die mogelijk als meiler of brandrestengraf geïnterpreteerd kunnen worden.


Auteurs: Geussens, Liesbeth; Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Elf grachtsegmenten, vijf greppelsegmenten, twee kuilen, twee paalkuilen en twee houtskoolrijke sporen die mogelijk als meilers of brandrestengraven geïnterpreteerd kunnen worden.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Erteveldesteenweg II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984500 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.