waarneming

Dichter Basiel de Craenelaan

archeologisch element
ID
984503
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984503

Beschrijving

De ervaring op het terrein toont aan dat wat op de bodemtypekaart wordt weergegeven sterk overeenkomt met wat op het terrein werd herkend: matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus horizont. Het merendeel van de profielen vertonen een A-B-C bodemopbouw. De archeologische sporen werden zichtbaar onder de donkerbruine B-horizont. Enkel in het noorden werden er archeologisch relevante sporen, zijnde (paal)kuilen en greppels, aangetroffen. Deze sporen zijn vermoedelijk te dateren in de volle tot en met late middeleeuwen en in de postmiddeleeuwen. De aanwezige sporen zijn over het algemeen goed bewaard. 


Auteurs: Van Eynde, Merel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Ven

Datering: middeleeuwen
Typologie: vennen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het ven bevatte materiaal uit de volle middeleeuwen.

gebouwplattegrond

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In fase 1 van het vooronderzoek wezen 9 paalkuilen op een plattegrond van een wellicht 2-schepig gebouw met oost-west oriëntatie. Het werd in de volle middeleeuwen gedateerd.

greppels en gracht

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een klein aantal greppels werd aangetroffen verspreid over het terrein. In het noorden waren 4 gelijkaardige greppels te vinden met een breedte van 50cm en een zwartbruine, zandige vulling. Een van deze greppels bevatte een randscherf reducerend gebakken aardewerk uit de 2de helft van de 12de-13de eeuw.
Een gracht komt overeen met een perceelsgrens op de kabinetskaart van Ferraris.

waterput

Datering: middeleeuwen
Typologie: waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een waterput tekende zich af in het grondvlak, ten zuidoosten van het gebouw. Bij aanleg van het vlak werd een fragment reducerend gebakken aardewerk, een ijzerslak en een fragment zandsteen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dichter Basiel de Craenelaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984503 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.