waarneming

De Ring

archeologisch element
ID
984509
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984509

Beschrijving

Er werd slechts op één locatie een vondst geregistreerd tijdens het onderzoek. Het gaat om een randfragment met oor in rood geglazuurd aardewerk van een teil.

In totaal werden 2 kelders, 3 muren en 24 sporen geregistreerd, waarvan 11 kuilen, drie insteken, twee uitbraaksporen, zes verstoringen en twee natuurlijke sporen.

Na uitvoering van het proefsleuvenonderzoek blijkt dat op het terrein resten van 19de-eeuwse bebouwing aanwezig zijn en verder ook kuilen en verstoringen uit de nieuwe tot de nieuwste tijd.


Auteurs: Reyns, Natasja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Kelders, muurresten (nieuwste tijd)

Datering: nieuwste tijd
Typologie: beerputten, bouwelementen, bouwmaterialen, kelders, muurresten, opslagplaatsen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, cement, mortel, rood aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee kelders werden geregistreerd tijdens het onderzoek. Ze liggen naast elkaar. Een eerste kelder vormt de grootste van de twee. De kelder is opgebouwd uit industriële bakstenen, wat een datering in de nieuwste tijd aangeeft. Aansluitend op deze kelder is een muur aangetroffen. De kelder was opgebouwd in bakstenen van 21 x 10 x 5,5 cm groot in een staand verband. De gebruikte mortel bestaat uit trasmortel. De aanleg van de muur is daarmee in de 19de eeuw te dateren. Twee andere sporen zijn de insteek van deze muur.
De tweede kelder is wellicht te beschouwen als een waterkelder, omwille van de gecementeerde wanden en bodem. Ook een interpretatie als beerput is mogelijk. Er zijn echter geen beerresten aangetroffen die deze hypothese onderbouwen. Het gebruik van trasmortel voor de opbouw van de constructie geeft aan dat ook deze structuur in de nieuwste tijd te dateren is.
Ook de tweede muur bestaat uit bakstenen in een staand verband en gemetst met trasmortel. De afmetingen van de bakstenen zijn met 17x7,5x5 cm echter kleiner dan die van de eerste muur. Het gebruik van trasmortel doet ons de structuur opnieuw in de 19de eeuw dateren. Van de muur is nog slechts een fragment bewaard gebleven. Een nieuw spoor is de insteek van deze muur. Er werd slechts één vondst geregistreerd tijdens het onderzoek. Het betreft een vondst uit de insteek van deze muur. Het gaat om een randfragment met oor in rood geglazuurd aardewerk van een teil.
Tot slot werd nog een derde muur geregistreerd. Opnieuw gaat het slechts om een fragment dat nog bewaard bleef. De muur is opgebouwd uit bakstenen van 17,5 x 8,5 x 4,5 cm. De bakstenen zijn onregelmatig geplaatst en zijn opnieuw gemetst met trasmortel. Dit laat ons toe om ook deze muur in de 19de eeuw te dateren. Het gaat om een funderingsmuur of het restant van een bakje. Tot slot vermelden we ook nog twee sporen die als uitbraaksporen geïnterpreteerd wordt.

Kuilen (nieuwe tijd-nieuwste tijd)

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen, extractiekuilen, kuilen
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De grootste groep sporen die werd aangetroffen is die van de kuilen. Ze komen in verschillende vormen en maten voor. Vier hiervan zijn rechthoekige kuilen met een lichtbruine, lichte bruingrijze of een donkere bruingrijze vulling. De laatste van deze vier bevat baksteen en kan op basis daarvan in de nieuwe tot de nieuwste tijd gedateerd worden. Op basis van stratigrafische relaties kan ook de tweede kuil in de nieuwe tot de nieuwste tijd gedateerd worden.
Een ander spoor omvat een zone met verschillende, overwegend rechthoekige kuilen. Ze hebben een bruingrijze tot donkere bruingrijze vulling. Verschillende kuilen bevatten baksteen, glas en sintels. Op basis daarvan dateren we ze in de nieuwste tijd. Mogelijk gaat het om winningskuilen. Ook drie andere sporen lijken geïnterpreteerd te mogen worden als winningskuilen.


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Heilig Hartinstituut


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Ring [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984509 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.