waarneming

Waalstraat 177

archeologisch element
ID
984513
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984513

Beschrijving

Er werden in totaal 21 spoornummers uitgedeeld. Hiervan zijn 7 spoornummers omwille van vulling en/of vorm geïnterpreteerd als onderdeel van natuurlijke fenomenen of lagen. De 13 overige spoornummers hebben betrekking op 21 antropogene ingravingen of lagen.

De aangetroffen sporen en lagen dateren overwegend uit de nieuwe tijd en nieuwste tijd (N= 16). Diverse kuilen (N= 7) kunnen zelfs in de 19de -21ste eeuw geplaatst worden. Het betreft enkele grotere kuilen in het oostelijke deel van het projectgebied en kleinere zuidwest-noordoost georiënteerde kuilen in het centrale deel. Vermoedelijk houden deze kleinere kuilen verband met de kwekerijactiviteiten (boomkuilen).

Van 9 verkleuringen wordt niet uitgesloten dat ze ook nog in de nieuwe tijd thuishoren. Het gaat hier om een kuil, diverse restanten van zuidwest-noordoost georiënteerde ploegsporen en om 3 greppelstructuren in het oostelijke deel van het projectgebied met noordwest-zuidoost oriëntatie. De datering en functie van de greppels blijft onduidelijk. Gezien de identieke oriëntering en (vermoedelijke lengte) is niet uitgesloten dat ze een gelijkaardige functie en datering hebben. Hoewel een vondst uit de meest zuidelijke greppel wijst op een oorsprong in de nieuwe tijd, bevatte één van de noordelijke greppelstructuren materiaal uit de 20ste eeuw. Indien het hier oudere greppels betreft, lijken deze in verband te staan met de oude percelering. Wanneer deze percelering precies ontstaan is, blijft onbekend. Het beperkte materiaal dat is aangetroffen en kaarten uit de 18de eeuw suggereren een relatief recente ontginning (nieuwe tijd). Toch kan niet geheel uitgesloten worden dat één kleinere greppel in het zuidoostelijke deel van het projectgebied en 4 noord-zuid georiënteerde ploeg- of spitsporen hun oorsprong nog in de late middeleeuwen hebben.


Auteurs: Devroe, Annika
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Devroe, Annika

Nieuw(st)e tijd sporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, ploegsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Waalstraat 177 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984513 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.