waarneming

Impe Pastorie

archeologisch element
ID
984526
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984526

Beschrijving

De Pastorie Sint-Denijsparochie behoorde oorspronkelijk (sinds 1108) tot het patronaatsrecht van de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen. Een eerste pastoor werd in 1546 vermeld, terwijl de oudste vermelding van een pastorie dateert uit 1574. Het eerste aantoonbare pastoriegebouw op de huidige site dateert van 1608. Anno 1778 werd ze door pastoor Fr. P. van de Bossche herbouwd in de huidige neoclassicistische stijl met twee bouwlagen en vijf traveeën.

Alle aangetroffen pakketten tijdens dit onderzoek zijn van bijzonder recente datering en hebben geen archeologische waarde. Het terrein is waarschijnlijk recent opgehoogd, waardoor eventueel aanwezige archeologische pakketten werden afgedekt. In welke mate deze nog aanwezig zijn en welke bewaringstoestand kennen, kon niet bepaald worden.


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Ophogingspaketten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Pastorie Sint-Denijsparochie met tuin


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Impe Pastorie [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984526 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.