waarneming

Meijerbroek

archeologisch element
ID
984527
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984527

Beschrijving

Zowel tijdens het verkennend als waarderend archeologisch booronderzoek zijn vuursteenartefacten aangetroffen. Wanneer twijfelgevallen buiten beschouwing worden gelaten, gaat het om slechts twee artefacten: een proximaal afhakingsfragment, en een chip. Daarnaast is ook nog een verkoolde hazelnootdop en gecalcineerd bot aangetroffen. Deze vondsten behoren mogelijk ook tot de steentijdoccupatie.

Van een duidelijke clustering in de steentijdartefacten is geen sprake. Zo goed als altijd gaat het om geïsoleerd gelegen, individuele vondsten. Enkel de chip en de verkoolde hazelnootdop zijn in eenzelfde monster aangetroffen.

De verschillende archeologische indicatoren komen verspreid doorheen het plangebied voor. Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek is vooral materiaal op de flank en in de lager gelegen delen (kronkelwaarddepressie?) aangetroffen. Tijdens het waarderend archeologisch booronderzoek is de prehistorische aanwezigheid op de rug verder bevestigd.

Het vuursteen, gecalcineerd bot en de verkoolde hazelnootdop kunnen niet nader gedateerd worden dan ‘prehistorie’. Indien ook met de potentiële aardewerkfragmenten en de niet-verkoolde macroresten rekening wordt gehouden, is een datering in het neolithicum voor minimaal een deel van het materiaal waarschijnlijk. Wanneer gekeken wordt naar de vindplaatsen in de buurt, in een vergelijkbare landschappelijke positie, zoals Heindonk-Tien Vierendelen of Mechelen-Zennegat gaat het steeds om meervoudige occupaties met naast een mesolithische ook een belangrijke neolithische component.


Auteurs: Perdaen, Yves
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Datering: steentijd
Materiaal: bot, vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meijerbroek [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984527 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.