waarneming

Nonnenstraat

archeologisch element
ID
984528
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984528

Beschrijving

Aan de Nonnenstraat te Nijlen werden verschillende bewoningssporen aangetroffen in de vorm van paalsporen, kuilen en greppels. De paalsporen waren over het algemeen matig tot slecht bewaard. Tussen de paalsporen werden acht structuren herkend. Ze werden geïnterpreteerd als spiekers en andere bijgebouwen. Er werden geen hoofdgebouwen aangetroffen. Radiokoolstofdateringen dateren twee van de acht structuren in de vroege ijzertijd (mogelijk nog vroege middenijzertijd). Omdat er variatie zit in de oriëntaties van de structuren, is het goed mogelijk dat er nog meerdere fasen zijn te onderscheiden. De plattegronden van de hoofdgebouwen bevinden zich vermoedelijk ten westen van het onderzoeksgebied, hogerop de dekzandrug. In het oosten lijkt de begrenzing wel bereikt.

Net ten zuiden van het plangebied werd een Romeinse huisplattegrond aangetroffen. Mogelijk zijn beide plangebieden deel van een grotere vindplaats met gefaseerde bewoning, op zijn minst vanaf de vroege ijzertijd.

De aangetroffen greppels zijn te dateren vanaf de middeleeuwen op basis van het materiaal dat tijdens het proefsleuvenonderzoek werd aangetroffen.


Auteurs: Verrijckt, Jeroen; Jennes, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Middeleeuwse greppels

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk

Spijkers ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: bijgebouwen, kuilen, paalsporen, spijkers
Materiaal: aardewerk

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nonnenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984528 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.