waarneming

Hendrik Consciencestraat

archeologisch element
ID
984536
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984536

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek kon worden vastgesteld dat de bodem niet voldoende intact is om artefactensites uit de steentijd te verwachten. Alle boringen vertonen recente verstoringen binnen het plangebied, te koppelen aan het voormalige gebruik en de recente sloop van de bebouwing en verharding binnen het plangebied.

Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek enkel recente verstoringen en vervuiling geregistreerd. Verstoringen werden als recent geĆÆnterpreteerd omwille van de aanwezigheid van recent glas, fragmenten van asbest en golfplaten, recent bouwpuin en plastic. Daarnaast getuigden de scherpe aftekening van deze sporen ook van een recente oorsprong. Er werden geen indicaties aangetroffen van de aanwezigheid van een archeologische site. Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen vondsten aangetroffen.


Auteurs: Van den Notelaer, Dominick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hendrik Consciencestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984536 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.