waarneming

Cadix - Frederik de Merodestraat 41-43

archeologisch element
ID
984538
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984538

Beschrijving

Naar aanleiding van de renovatie van het Huis Cadix te Mechelen werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. De oudste archeologische resten werden aangetroffen bij de uitgraving van een van de liftputten. Ze omvatten een natuursteenfundering, die mogelijk tot de oudste bouwfase van het pand behoort (eind 15de-begin 16de eeuw). Voorafgaand lijkt het terrein ook al in cultuur genomen te zijn, wat blijkt uit de aanwezigheid van een kuil doorheen de aanwezige cultuurlaag. Helaas ontbreekt het aan diagnostisch materiaal om zowel de natuursteenfundering als deze eerste grondsporen absoluut te dateren. Daarnaast werd nog een brandlaag aangetroffen, die echter geen diagnostisch materiaal bevatte. Op basis van de stratigrafische gegevens kon deze brandlaag desalniettemin in de periode 15de-17de eeuw gedateerd worden. Mogelijk is er een verband met de Spaanse furie van 1572.

In een latere fase (17de-19de eeuw) konden voornamelijk enkele oudere muurresten en vloeren opgemeten worden, horende bij één van de vele verbouwingsfasen. Het gaat hierbij om dragende en niet-dragende muurstructuren. De vloeren omvatten zowel blauwe natuursteenvloeren als ceramische vloeren in rode tegels. Aan welke verbouwingsfase deze structuren dienen gekoppeld te worden, is voorlopig niet te achterhalen.

De jongste verbouwingssporen tot slot werden aangetroffen in de kapel en kunnen gedateerd worden in de periode 1931-1934. Het gaat hierbij om een bewaard gebleven bakstenen vloer met de fundering van een binnenmuur ter hoogte van de voormalige sacristie.


Auteurs: Vanhoutte, Christof
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Sporen 15de-16de eeuw

Datering: 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: brandlagen, kuilen
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Sporen 17de-19de eeuw

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: muurresten, vloeren
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas
Gebeurtenis:

Vloer 20ste eeuw

Datering: eerste helft 20ste eeuw
Typologie: muurresten, vloeren
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Mechelen

  • Is gerelateerd aan
    Frederik De Merodestraat

  • Is gerelateerd aan
    Huis Cadix


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cadix - Frederik de Merodestraat 41-43 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984538 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.