waarneming

Duinenweg 45

archeologisch element
ID
984539
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984539

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 10290
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek kon aantonen dat na de inpoldering van het terrein, ook zeer plaatselijk een oude bouwvoor aanwezig was. Vermoedelijk heeft het terrein dus tijdens de volle of late middeleeuwen dienstgedaan als akkerland. Grote delen van het terrein zijn echter later tot grote diepte verstoord tijdens de bouw van de historische hoeve, en mogelijk ook bij aan de hoeve gerelateerde activiteiten. In de bodem is veel bouwpuin aanwezig, terwijl grote delen afgegraven zijn. Naast één mogelijke greppel, zijn dan ook geen andere relevante antropogene sporen aangetroffen, die zouden kunnen wijzen op bewoning ouder dan de hoeve die mogelijk zijn oorsprong kent in de 18de eeuw.
Indien er relevante sporen aanwezig waren op het terrein, zijn deze vermoedelijk reeds vergraven door deze grote verstoringen. Het enige relevante spoor, namelijk de greppel, bevatte echter geen vondsten, waardoor het vooralsnog onduidelijk is in welke periode deze gedateerd kan worden. Dit geïsoleerde spoor in de noordwestelijke hoek van het terrein, heeft geen kennispotentieel voor de omgeving. Aangezien de afwezigheid van een site aangetoond is, is het doel van het vooronderzoek bereikt.


Auteurs: Verhaeghe, Charlotte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Grondsporen

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Waterkasteelhof


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duinenweg 45 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984539 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.