waarneming

Broeklei fase 1

archeologisch element
ID
984544
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984544

Beschrijving

Binnen het plangebied werd ter hoogte van het Kasteel van Niel naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw woon-zorgcentrum een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.
Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw werd eerst een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd. Het volledige terrein werd onderzocht door middel van landschappelijke boringen. Op basis van de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek, bleek de kans op het aantreffen van nog goed bewaarde steentijd sites klein. De aanwezigheid van sporensites kon echter nog niet uitgesloten worden. Het terrein werd daarom onderzocht door middel van een proefsleuvenonderzoek.
Tijdens het onderzoek van fase 1 werden paalkuilen, kuilen en een greppel aangetroffen. De sporen waren geclusterd in twee zones in het noorden van het plangebied. De eerste cluster bestond uit een groep rechthoekige kuilen. Een mogelijke interpretatie voor deze kuilen is dat ze verband houden met de ontginning van de bodem. De tweede cluster bestond voornamelijk uit paalkuilen. Tijdens het onderzoek werden geen dateerbare vondsten aangetroffen en een vergelijking met het historische kaartmateriaal kon geen bijkomende inzichten geven in de datering en interpretatie van de sporen. Het proefsleuvenonderzoek in fase 2 moet nog uitgevoerd worden.


Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

antropogene sporen

Typologie: extractiekuilen, greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Broeklei fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984544 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.