waarneming

Eikaart 7

archeologisch element
ID
984545
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984545

Beschrijving

De opgraving te Bilzen – Eikaert leverde archeologische waarden op uit de ijzertijd, de Romeinse periode en de (volle) middeleeuwen.

IJzertijd

In zones 2 en 3 werden geïsoleerde sporen aangetroffen uit de middenijzertijd. De sporen in het westen van WP6 zijn mogelijks onderdeel van een plattegrond die zich meer naar het westen uitstrekt. Er wordt vermoed dat de kern van de site uit deze periode eerder gesitueerd is ten noorden van WP6. De geïsoleerde kuilen en paalkuilen uit WP4 en WP6 zijn vermoedelijk eerder aan randactiviteiten te koppelen. Het handgevormd aardewerk dat gedateerd kon worden tot de ijzertijd, heeft vooral betrekking tot de middenijzertijd (650- 450 v.C.). Eén ijzertijdspoor (S75) bevatte naast handgevormd aardewerk ook licht verbrande carboonzandsteenblokken en silexrolkeien. Voorts bleek in een haardkuil (S63) grote blokken zwaar verbrande carboonzandsteen voor te komen. S75 bevatte daarenboven naast silexrolkeien en carboonzandsteen ook vier lithische artefacten. Zowel de vulling als de zone rondom het spoor leverde lithisch materiaal op, waarvan in totaal twee zwaar verbrand weren. Deze brandsporen kwamen ook voor op het aanwezige natuursteen. De analyse op het assemblage leidde tot de conclusie dat de vier lithische artfacten niet aan elkaar te linken zijn. De typo-technologische kenmerken wijzen op een gelijkaardig debitagesysteem uit de late steentijd, maar elk object is duidelijk vervaardigd uit een andere grondstof en de tafonomische kenmerken verschillen onderling zeer sterk. Mogelijk gaat het om materiaal in een secundaire context, waarbij het lithisch materiaal vergraven werd.

In de directe omgeving van Bilzen – Eikaart werden twee grote opgravingen uitgevoerd te Bilzen – Bivelenhof en Bilzen – Spelverstraat met sporen en vondsten uit de ijzertijd, waarbij het middenijzertijd materiaal van Bivelenhof sterk overeenkwam met het materiaal uit Bilzen – Eikaart. Wegens een gebrek aan plattegronden in deze laatste kon verder geen vergelijking gemaakt worden.

Romeinse periode

Opvallend was het grote aandeel Romeins witbakkend aardewerk dat afkomstig is van de aangetroffen bovengelegen cultuurlaag. Telkens was dit materiaal sterk verweerd. Ook aan de Spelverstraat kwam sterk verweerd Romeins materiaal uit de ploeglaag/het colluviumpakket.

Volle middeleeuwen

In zone 1 in het oosten van het projectgebied werd een middeleeuwse plattegrond teruggevonden die op basis van 14C-dateringen te dateren is rond het jaar 1000. Hierbij werd duidelijk dat het vermoedelijk om een bijgebouw gaat en dat we hier te maken hebben met een zuidelijke uitloper van een nederzetting waarvan het hoofdgebouw meer noordelijk gelegen is. Vermoedelijk werd deze site (deels) vernietigd door de aanleg van de Alden Biesensingel van de jaren 1980. Behalve de middeleeuwse plattegrond werden binnen het plangebied een groot aantal kuilen aangetroffen die in verband gebracht kunnen worden met leemontginning.  Heel wat aardewerk uit deze volmiddeleeuwse kuilen is zowel qua baksel, vorm en typologie erg homogeen. Uit de aangetroffen gebouwstructuren werden geen vondsten aangetroffen, de overige sporen waren te dateren in de 10de tot de 13de eeuw. In de kuilen kwam ook botmateriaal voor.


Auteurs: Doucet, Alexander
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Group van Vooren

Middenijzertijd sporen

Datering: middenijzertijd
Typologie: gebouwplattegronden, haardkuilen, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, lithisch materiaal, natuursteen, vuursteen, zandsteen
Gebeurtenis:

Romeins aardewerk

Datering: Romeinse tijd
Typologie: colluviale processen, losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: bijgebouwen, extractiekuilen, gebouwplattegronden, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, houtskool, natuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eikaart 7 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984545 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.