waarneming

Loveld

archeologisch element
ID
984558
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984558

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek kon een archeologische vindplaats geattesteerd worden. Zowel in het noorden van het terrein als in het zuiden werden sporen en vondsten aangetroffen uit de Gallo-Romeinse periode, afgedekt door een colluviumpakket dat kan gedateerd worden na de Romeinse occupatiefase. Het terrein binnen het projectgebied toont ook een zeer sterk antropogeen ingrijpen dat kan geplaatst worden binnen de nieuwste tijd (19e-21e eeuw). Dit omvat een aftopping van de heuvel voorafgaand aan de bouw van het kasteel begin de 20e eeuw met een opvulling van de flanken. Jongere sporen werden dan vooral in werkputten 1 en 4 geattesteerd in de vorm van talloze leidingen en aanwezige vergravingen. De Gallo-Romeinse sporen worden aangetroffen op de flanken en de voet van deze heuvel. Het gaat om kuilen, paalkuilen en grachten gesitueerd langs respectievelijk de noordoostelijke flank en zuidwestelijke flank van de heuvel. De sporen zijn begraven onder een colluviaal pakket dat op basis van zijn stratigrafische positie is afgezet na de periode van occupatie. Uit de profielen blijkt dat de sporen worden afgedekt door het colluvium en in de basis van dit colluviaal pakket wordt veel aardewerk en bouwkeramiek aangetroffen. Dit materiaal is vermoedelijk afkomstig van hoger op de heuvel en tijdens de colluviatie herwerkt.

De archeologische site in het projectgebied toont een tweeledig beeld. De top van de heuvel kan als volledig verstoord worden beschouwd maar de zones op de flank en aan de voet van de heuvel, waar de Gallo-Romeinse sporen en vondsten werden gevonden, blijken zeer goed bewaard door de afdekking met het colluviumpakket. De nabijheid van deze site net ten zuidoosten van het Romeinse castellum te Aalter Loveld maakt deze vindplaats waardevol op een ruimere geografische schaal.


Auteurs: Deconynck, Jasper; Laloo, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GATE

Romeinse site

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: gebouwen en structuren, greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Loveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984558 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.