waarneming

Terweststraat

archeologisch element
ID
984585
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984585

Beschrijving

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 1018 lithische artefacten aan het licht gekomen, waarvan 75 artefacten uit de twee niveaus van testvakken. Circa 7,5 % van de lithische vondsten is dus tijdens de waarderende testvakkenfase ontdekt. Bij het grondstofgebruik zien we een zeer duidelijke voorkeur voor het gebruik van vuursteen (n=1018; 99,51 %). Naast vuursteen zijn in Moerbeke Terweststraat ook vijf artefacten in Wommersomkwartsiet (0,49 %) aangetroffen. Slechts een beperkt deel van de artefacten is verbrand. De meerderheid van de vondsten bestaat uit chips (ca. 70 %), afslagen (ca. 14 %) en microklingen (8 %), maar er komen ook 57 werktuigen voor (waaronder microlieten en overige werktuigtypes) evenals enkele kernen. Op basis van de werktuigen (met name microlieten) wordt het materiaal voornamelijk in het vroeg-mesolithicum geplaatst, maar er komen ook artefacten voor uit het laat- en/of finaal-mesolithicum.

Er worden binnen het projectgebied twee vermoedelijke clusters afgebakend o.b.v. de vuursteenverspreiding. Uitspraken over de aard en oorsprong van deze clusters zijn echter nog niet mogelijk. De eerste cluster is gelegen in het noorden van werkput 1, is 19,8 m2 groot en wordt gedateerd in het vroeg-mesolithicum op basis van zeven vroeg-mesolithische microliet(fragment)en en dertien productieafval-vondsten. De interpretatie is nog onduidelijk, maar wegens het grote percentage aan chips kan met zekerheid gesteld worden dat in deze zone aan vuursteenbewerking werd gedaan.

Dit kan evenwel niet gezegd worden over de zuidwestelijke zone waarin de tweede cluster zich bevindt. Onder het vondstmateriaal bevinden zich namelijk amper chips, maar wel relatief veel regelmatig gevormde (micro)klingen uit eenzelfde grondstof. Hoe deze cluster dan geĆÆnterpreteerd moet worden is nog niet duidelijk. Deze cluster wordt in het laat-mesolithicum gedateerd.

Daarnaast werd ook een beperkte hoeveelheid verbrand en onverbrand bot aangetroffen.

Tenslotte werden ook recentere artefacten opgeboord, met name postmiddeleeuwse gedraaid aardewerk, glas en metaal.


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Lithische artefacten

Datering: laatmesolithicum, vroegmesolithicum
Typologie: indicaties voor steenbewerking
Materiaal: kwartsiet van Wommersom, vuursteen
Gebeurtenis:

Postmiddeleeuwse vondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Materiaal: glas, metaal, pijpaarde
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Terweststraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984585 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.