waarneming

Park Brialmont

archeologisch element
ID
984597
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984597

Beschrijving

In het kader van de geplande graafwerken voor de herinrichting van het Brialmont Park in Berchem werd een archeologische opgraving uitgevoerd. Het oorspronkelijke reliëf in het gebied werd vooral bepaald door de aanleg van de Brialmont-omwalling in de periode 1857-1864 en later de R1, singel en spoorweg. Van een natuurlijk reliëfverloop was daardoor geen sprake meer. Er werden in het projectgebied geen archeologische waarden verwacht buiten restanten van deze omwalling. In de jaren 1950 en 1960 zijn de meeste bovengrondse delen van de Brialmontomwalling afgebroken voor de aanleg van de ring en de singel. Aan het maaiveld zijn hier en daar nog resten te zien, zoals in het natuurreservaat Wolvenberg en het Brilschanspark. Tijdens de opgraving in 2022 werden geen archeologische resten aangetroffen. 


Auteurs: Trommelmans, Raf
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Park Brialmont [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984597 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.