waarneming

Nederpolder

archeologisch element
ID
984600
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984600

Beschrijving

Tijdens de opgraving werden verschillende structuren in kaart gebracht die een evolutiegeschiedenis geven van het achtererf van het Steen 'De Kleine Sikkel' van in de volle middeleeuwen tot in zeer recente tijden. Aardewerk uit oudere sporen dateert uit de 10de-11de eeuw en bevestigt het vermoeden dat er ook vóór de stenen bebouwing menselijke activiteit en vermoedelijk bewoning op de site aanwezig moet geweest zijn.

Het overgrote deel van de sporen bestaat uit natuurstenen en bakstenen constructies uit de periode van de stenen patriciërswoning tot de fase van de afbraak van de hedendaagse bebouwing. Er zijn slechts enkele sporen aangesneden die dateren van vóór de verstening van het perceel. Het ging o.a. om in diameter grote, trapsgewijs uitgegraven kuilen die naar analogie met de archeologische registraties op de Botermarkt en het Emile Braunplein en de Zandberg kunnen toegeschreven worden aan zandwinningsactiviteiten. Deze kuilen zijn kort na het uitgraven opnieuw opgevuld met versmeten zand en materiaal. Anderzijds ging het om kleinere ondiepe kuilen met enerzijds een grijze zandige vulling; of kuilen met een tweeledige vulling waarbij de randen bestonden uit een meer humeuzer pakket.

Grosso modo kunnen de sporen en structuren uit het archeologisch onderzoek onderverdeeld worden in 10 grote fasen.

Op basis van de bouwarcheologische sporen binnenin en op de gevels van De Kleine Sikkel kunnen twee grote fasen onderscheiden worden: 1: een grote open hal en 2: het inbrengen van een verdieping en de mogelijke tweedeling. 


Auteurs: Vermeiren, Geert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

10de-11de eeuwse kuilen

Datering: 10de eeuw, 11de eeuw
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kuilen werden op basis van het aardewerk en radiokoolstofdatering gedateerd.

een parallelle erfopdeling

Datering: 13de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
betreft een erfopdeling door een bakstenen muur op spaarbogen van noord naar zuid. De bakstenen waren van een groot formaat (27tot29-13,5tot15-5.5tot8cm).

Daarnaast werd in de zuidoosthoek van elk deel een vierhoekige, overwerlfde structuur gebouwd.

Mogelijk gaat deze tweedeling van het erf gepaard met het inbrengen van een verdieping in de woning zelf.

een waterput en andere constructies

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw, 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: kelders, muurresten, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het betreft een waterput, een kelderruimte in de noordwesthoek, een bakstenen muur aan de zuidzijde van het perceel en enkele andere structuren. Enkele sporen werden op basis van 14c-dateringen gedateerd.

gealigneerde natuurstenen massieven

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw
Typologie: bouwelementen, indicaties voor bouwtechnieken
Gebeurtenis:

Beschrijving:
4 natuurstenen massieven zijn dragers van een bepaalde constructie geweest. Ze raakten wellicht eind 12de- begin 13de eeuw in onbruik.

natuurstenen perceelsafscheiding

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een natuurstenen erfafscheiding bestaat uit een natuurstenen muur op spaarbogen.

sporen gerelateerd aan de bouw van het steen

Datering: eerste helft 12de eeuw, tweede helft 12de eeuw
Typologie: indicaties voor steenbouw, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
het betreft een zandwinningskuil, enkele pakketten (erf/tuinpakketten) gerelateerd aan het achtererf en kuilen gerelateerd aan structuren op het achtererf. Een aantal van deze sporen werd gedateerd ahv radiokoolstof.

structuren in industriële bakstenen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Neogotisch burgerhuis met restant steen en stadsomwalling

  • Is deel van
    Romaanse patriciërswoning De Kleine Sikkel


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nederpolder [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984600 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.