waarneming

Siesegemkouter

archeologisch element
ID
984605
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984605

Beschrijving

In verschillende werkputten, verspreid over het projectgebied werden 68 relevante sporen aangetroffen. Eén crematiegraf, 2 kringgreppels, 18 kuilen en 46 mogelijke paalkuilen. De sporen zijn te dateren in de Romeinse periode, de metaaltijden en de nieuwe tijd.

Daarnaast werd ook nog een concentratie aan aardewerk uit de metaaltijden aangetroffen bij de aanleg van het vlak.


Auteurs: Van Den Berghe, Katrien; Van Eynde, Merel; Vranken, Jolien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Crematiegraf uit de Romeinse periode

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, brandrestengraven
Materiaal: aardewerk, bot, bot (dierlijk), metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het graf (138x74 cm), rechthoekig met afgeronde hoeken, was rijk aan vondsten van metaal, aardewerk en een weinig verbrand bot. Het aardewerk bestaat uit secundiar verbrande terra sigillata, terra nigra en een dikwandig soort rood aardewerk. De diagnostische scherven worden gedateerd rond het midden van de 2de eeuw. In de hoek van het graf was een bolvormige 'urne' aanwezig. Hierin was verbrande leem en houtskool aanwezig. Een dierlijk botfragment en 22 nagels werden eveneens aangetroffen.

Crematiegraven uit de metaaltijden

Datering: late bronstijd, metaaltijden
Typologie: crematiegraven
Materiaal: aardewerk, bot
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee sporen worden omschreven als mogelijke resten van crematiegraven.
Het eerste bevat enkele botsplinters en enkele scherven uit de metaaltijden.
Het tweede spoor wordt met 14C datering in de late bronstijd gedateerd. Er waren enkele scherven in aanwezig.

Kringgreppels

Datering: finaalneolithicum, metaaltijden, middenbronstijd
Typologie: kringgreppels, werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De grootste kringgreppel is deels onderzocht. In doorsnede was het spoor U of V-vormig. Onderin de vulling van de greppel bevond zich een fijn bruin-wit gelaagd pakket. Het spoor moet een diameter van 40m gehad hebben. Er was geen dateerbaard vondstmateriaal aanwezig, alleen een silexartefact (kling). Op basis van de morfologie wordt de structuur gedateerd tussen het finaal neolithicum en de midden-bronstijd.

Een tweede kringgreppel was maar gedeeltelijk bewaard (wellicht door beploeging). De diameter zou ongeveer 21 meter zijn. Ook hier werd geen dateerbaar materiaal in aangetroffen.

Er werd geen 14C datering op de stalen toegepast.

Overige sporen uit de metaaltijden

Datering: late bronstijd, metaaltijden, vroege ijzertijd
Typologie: kuilen, paalsporen, spijkers
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een kuil werd in de putwand geregistreerd. De komvormige kuil bevatte meerdere versierde scherven, verbrande leembrokken en Houtskoolbrokken. Door een 14C-datering kon het spoor in de overgang tussen bronstijd en ijzertijd worden geplaatst.

Enkele palenclusters vormden mogelijk 3 spiekers. In enkele paalsporen waren scherven aanwezig.

Postmiddeleeuwse kuil

Datering: nieuwe tijd
Typologie: kuilen, militaire kampen en bases
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een kuil van 201x185cm heeft een trapvormige uitspringing. Mogelijk gaat het om een postmiddeleeuws kampementspoor.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Siesegemkouter [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984605 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.