waarneming

Zandvoordeplaats

archeologisch element
ID
984646
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984646

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8410
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In het kader van de heraanleg van de riolering ter hoogte van de Zandvoordeplaats in Zandvoorde werd door ADEDE bv een werfbegeleiding uitgevoerd op 28 en 29 april 2021 en op 21 juni 2021. Tot nu toe werden er zeer weinig archeologische onderzoeken uitgevoerd in de omgeving. Door de centrale rol van de regio in de Eerste Wereldoorlog, worden ook veel sporen en vondsten in de wijdere omgeving hieraan gelinkt. Bij de werfbegeleiding was het archeologische team in staat een deel van de dorpskern met sporen van voor dit verwoestende event te onderzoeken. Hierbij kon een landschapsreconstructie gemaakt worden van het dorp aan het einde van de middeleeuwen en konden de funderingen en de kelder van twee gebouwen uit de nieuwe/nieuwste tijd blootgelegd worden. Deze gebouwen waren al gekend op basis van historisch kaartmateriaal. De baksteenafmetingen verschillen weinig van het standaardformaat dat in Waasten geproduceerd werd en zijn dus mogelijk vrij lokaal. Tijdens het onderzoek werden meerdere vlakken aangelegd. Het eerste vlak bevond zich op ongeveer 60cm onder het maaiveld. Op dit niveau waren de toppen van de eerste muren zichtbaar, verder waren op deze diepte voornamelijk verstoorde pakketten aanwezig. Het tweede vlak bevond zich tussen 90 en 110cm onder het maaiveld. Dit vlak stemt in werkput 1 overeen met de funderingen van een muur. Deze funderingen snijden door een oudere gracht uit de
15de -16de eeuw. Overige sporen in dit vlak zijn twee puinkuilen en een spoor dat na coupe de uitgraving voor een buis bleek te zijn. In werkput 2 werden de muren van een kelder aangetroffen. In de kelders werd een diepte van 1,5m bereikt. Door de hoogte van het grondwater, kon echter niet nagegaan worden of er nog een vloer aanwezig was. De sporen binnen het projectgebied kunnen in verschillende fasen opgedeeld worden. Een eerste fase wordt gevormd door een noord-zuid georiënteerde gracht. Deze gracht predateert de bewoningssporen op de site en dateert tot de 15de
-16de eeuw. De volgende fase uit zich in een kuil uit de 17de -18de eeuw met onduidelijke functie, gevolgd door twee gebouwen uit de 18de -19de eeuw. 


Auteurs: Van Eynde, Merel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Middeleeuwse sporen

Datering: 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Materiaal: aardewerk, bot, houtskool, steengoed
Gebeurtenis:

Sporen Nieuwe-Nieuwste tijd

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, WO I
Typologie: kuilen, muurresten, wapens en munitie
Materiaal: metaal, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op de site werd ook een Britse artilleriebom gevonden, nog niet ontploft, waarbij deze meteen gemeld werd aan de politie.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zandvoordeplaats [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984646 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.