waarneming

Haiglaan 178

archeologisch element
ID
984654
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984654

Beschrijving

Uit het gevoerde bureauonderzoek en de geraadpleegde CAI-kaart bleek er een verhoogde kans voor het aantreffen van de ‘Uterste Veste’ ter hoogte van het projectgebied. Gezien de exacte lokalisatie van deze 14de -eeuwse verdedigingsgracht (inclusief aarden wal en houten palissade) – die als functie de verdediging van de toenmalige stadsversterking had – niet gekend is, werden er verschillende verwachtingspatronen aangereikt. Aangezien de werken gerelateerd aan de bouw van het nieuwbouwappartement gepaard zal gaan met een verstoring van de bodem adviseerde Monument Vandekerckhove nv begin 2020 dat een vooronderzoek met ingreep in de bodem noodzakelijk was. Het archeologische relevante niveau bevindt zich op een diepte van ca. 18.29m -mv. In de tweede zone werd een controlesleuf aangelegd op één vlak bestaande uit een donkere ploeglaag en een ophogingslaag (L33) (+19.53m -mv). Het maaiveldniveau bevond zich op een diepte van +20.00m -mv. Gezien het relevante archeologisch niveau zich veel dieper bevindt dan de geplande werken was verdere werfbegeleiding niet noodzakelijk.


Auteurs: Leemans, Siel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Moderne sporen

Datering: 20ste eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, muurresten, vloeren
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Aangetroffen gracht werd niet gedateerd. In de gracht werd aardewerk gevonden afkomstig uit de middeleeuwen, maar ook moderne vondsten werden hierin teruggevonden.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Ieper


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Haiglaan 178 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984654 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.