waarneming

Middenstraat-Sint-Tillostraat

archeologisch element
ID
984659
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984659

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8426
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande verkaveling van het onderzoeksgebied, werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Verspreid over het opgravingsgebied van 4053 m², aangelegd over vijf werkputten, werden sporen (41 stuks) en vondsten geattesteerd gaande van de steentijden tot de nieuwste tijd.

De oudste manifestaties van occupatie of passage nabij het projectgebied betreffen de vier silex fragmenten die zijn ingezameld. Ze bevinden zich verspreid over het projectgebied in zowel windvallen, de moederbodem als spoorvullingen. Ze kunnen niet toegespitst worden tot een bepaalde periode maar ruimer gedateerd worden in de steentijden en de metaaltijden.

De volgende fase van occupatie kan geplaatst worden binnen de Gallo-Romeinse periode. Verspreid over het oostelijk en noordoostelijk deel van het projectgebied werden een beperkt aantal sporen aangetroffen. Het betreft een paalspoor, kuilen en een mogelijke waterhoudende structuur of artisanale kuil. Het merendeel van de vondsten werd verspreid over drie sporen ingezameld en tonen ons gecombineerd een datering in de 2de helft van de 1ste eeuw n. Chr. en het begin van de 2de eeuw n. Chr. We zien de aanwezigheid van aardewerk, keramisch bouwmateriaal en natuursteen. De aanwezige verhoudingen binnen het aardewerk duiden op een sterk inheemse site met beperkte import. Er zijn duidelijke aanduidingen van het gebruik van maalstenen in twee verscheidene steensoorten. Indicaties van woonstructuren en afbakeningen in de vorm van grachten en greppels werden niet geattesteerd. De morfologie van de sporen en inplanting van de site doet eerder denken aan het uitvoeren van artisanale werkzaamheden. Een groot deel van de ongedateerde sporen (kuilen en paalkuilen) kan vermoedelijk wel geplaatst worden binnen de Gallo-Romeinse periode. Dit kan ook gezegd worden voor de 6 aangetroffen houtskoolmeilers/artisanale kuilen. Ze liggen verspreid over de noordelijke en westelijke kant van het projectgebied met een voor de streek reeds gekende vormelijke morfologie.

Sporen en vondsten uit de middeleeuwen werden niet geattesteerd. Het is pas in de nieuwste tijd dat we terug activiteit zien binnen het projectgebied in de vorm van een krengbegraving, de aanleg van drainages, perceelsgrachten en kuilen. Ze bevinden zich verspreid over het projectgebied en buiten de drainages hebben ze een minimale impact op de oudere sporen. 


Auteurs: Deconynck, Jasper
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GATE

Gallo-Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, kuilen, meilers, paalsporen, waterkuilen
Materiaal: aardewerk, natuursteen, samengesteld bouwmateriaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Onbepaalde sporen

Typologie: grachten (verdedigingselementen), greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Sporen Nieuwste tijd

Datering: 20ste eeuw
Typologie: kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Steentijden/Metaaltijden

Datering: metaaltijden, steentijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Middenstraat-Sint-Tillostraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984659 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.