waarneming

Sacramentstraat

archeologisch element
ID
984661
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984661

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8429
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande verkaveling van een terrein aan de Sacramentstraat werd in april 2021 een archeologische opgraving uitgevoerd. Bij het onderzoek kwamen voornamelijk sporen van een Romeinse nederzetting aan het licht. De site kon gedateerd worden tussen de 1ste en de 3de eeuw n.C. en bestond uit verschillende woonhuizen en bijgebouwen (bijvoorbeeld voor de opslag van voedingsmiddelen), een waterput en verschillende kuilen. De sporen bevonden zich ten zuiden van een mogelijke landweg, die de loop van de huidige Sacramentstraat lijkt te volgen, en waren georiënteerd volgens het verloop van deze weg. Naast bewoningssporen werd ook een brandrestengraf aangetroffen, waarrond een structuur werd opgericht die mogelijk geïnterpreteerd kan worden als een soort grafmonument of ‘dodenhuisje’. De site werd wellicht bewoond door lokale boeren, maar enkele aardewerkvondsten geven aan dat ze toch een zekere welvaart kenden en dat ze (handels-)contacten hadden met andere gebieden in het Romeinse Rijk. De opgraving vormt een eerste indicatie van Romeinse bewoning in de huidige dorpskern van Handzame. Dat er net op deze locatie menselijke bewoning was ca. 2000 jaar gelegen hoeft echter niet te verwonderen gezien de gunstige ligging in een hogere, droge zone, net buiten de lagergelegen vallei van de Handzamevaart. De huidige Steenstraat, iets ten westen van het plangebied, gaat bovendien terug op een Romeinse weg tussen Cassel (Noord-Frankrijk) en Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen). Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de omgeving van deze in de Romeinse periode belangrijke verbindingsader ook mensen woonden.


Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Romeinse nederzetting

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, funeraire, rituele en religieuze objecten, gebouwplattegronden, greppels, kleding en -accessoires, kuilen, paalkuilen, waterputten, wegen
Materiaal: aardewerk, bot, hout, ijzer, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Sporen WO I

Datering: WO I
Typologie: bomkraters, wapens en munitie
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sacramentstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984661 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.