waarneming

A243 Burcht 1

archeologisch element
ID
984662
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984662

Beschrijving

Het onderzoek in zone 1 stelde tot doel om inzicht te krijgen in de bouwchronologie ter hoogte van de historische burchtgracht en op de vulling van de gracht zelf. Tegelijk kon een aanzienlijke lengte grachtzijde van de burchtmuur in kaart gebracht worden. Zone 1 werd niet over haar gehele oppervlakte opgegraven maar enkel daar waar uitgraving voor nieuwbouw voorzien was en/of naargelang de archeologische verwachting en relevantie. Meer dan vijfhonderd relevante contexten van A243 burcht 1 en A283 burcht 3 werden aan een welbepaalde archeologische periode, deelperiode en fase toegeschreven. Het gaat hier om Gallo-Romeinse contexten tot contexten van de volle middeleeuwen. 


Auteurs: Bellens, Tim
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Gallo-Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: afvalkuilen, gebouwplattegronden, kleding en -accessoires, munten, paalsporen, standgreppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, houtskool, ijzer, metaal, natuursteen, samengesteld bouwmateriaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Munten: De opgravingen op de vindplaats A243 burcht 1 leverden twee Romeinse munten op, waarvan slechts één leesbaar: een munt van keizer Flavius Iulius Constans I uit het midden van de 4de eeuw (348-350 AD; inventarisnummer A243/S37/V61), geslagen in Trier.
Verder werden er op de vindplaats A243 burcht 1 twee fibulae aangetroffen: een draadfibula uit de periode 70-150/180 AD.

Sporen Steentijd

Datering: finaalpaleolithicum, neolithicum, steentijd
Typologie: vondstenconcentraties, werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Klingen en debitageafval, geretoucheerde afslag, hoefschrabber uit de Michelbergcultuur, pijlpunt.

Volle middeleeuwen

Datering: 10de eeuw, 11de eeuw
Typologie: afvallagen, burchten, grachten (verdedigingselementen), houtwegen, paalsporen, palen, vaatwerk, verdedigingsmuren, vloeren
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), hout, metaal, natuursteen, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Delen van de burchtmuur kwamen tijdens de opgraving naar boven.

Vroeg middeleeuwse sporen

Datering: Karolingische periode, Merovingische periode
Typologie: afvallagen, gebouwplattegronden, greppels, paalsporen, palissaden, wallen (verdedigingselementen), waterputten
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Relaties

 • Is deel van
  A 243 Burcht 1, A280 Burcht 2, A283 Burcht 3

 • Is deel van
  Burchtgracht I

 • Is deel van
  Burchtzone

 • Is deel van
  Historische stadskern van Antwerpen

 • Is gerelateerd aan
  Zakstraat 5

 • Is gerelateerd aan
  Zakstraat I


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: A243 Burcht 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984662 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.