waarneming

Bos t'Ename

archeologisch element
ID
984674
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984674

Beschrijving

Het paleo-ecologisch onderzoek te Bos ‘tEname kaderde in een groter onderzoek rond de historische ecologie van bossen in het voormalig graafschap Vlaanderen. Bos t'Ename werd gebruikt als proefgebied, daar het historisch goed gedocumenteerd is.

Bos t'Ename situeert zicht op de steile oostelijke dalwand van de Boven-Schelde bij Oudenaarde en beslaat ca. 170 ha. Twee bossen, samen 61 ha, vormen het kerngebied. In dit kerngebied zijn vijf profielen geselecteerd en bemonsterd voor pollenanalyse. Een relatieve chronologie is opgesteld aan de hand van verschillende dateringsmogelijkheden en resulteerde in acht periodes. Deze overbruggen de periode van de tweede helft van de 9de eeuw tot heden. Het afzetten van de palyno-ecologische gegevens ten opzicht van de historische informatie gaf blijk van een complementariteit. De combinatie van beide informatiebronnen lieten toe de veranderingen in bodemgebruik en bossamenstelling te reconstrueren doorheen de tijd. Van deze profielen bevat één een pollenbestand dat binnen het onderzoekskader van het syntheseproject valt. Dit profiel werd genomen uit moerige en kleiige afzettingen in een poel binnen een natuurlijke depressie. Het pollenbestand in dit profiel strekt zich uit van de vroege tot en met het begin van de
late middeleeuwen.


Auteurs: Cherretté, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: SOLVA Dienst Archeologie; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Middeleeuwse poel

Datering: middeleeuwen
Typologie: poelen
Materiaal: plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Dorpskern Ename met archeologische site en Bos t’Ename


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bos t'Ename [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984674 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.