waarneming

Boeregemstraat

archeologisch element
ID
984685
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984685

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8438
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden geen goed bewaarde bodems of stabilisatiehorizonten aangetroffen. Hierdoor is de trefkans inzake in-situ bewaarde artefactensites zeer gering.

Het archeologische ensemble bestaat uit een postmiddeleeuwse gracht welke op basis van historische kaarten vermoedelijk kan geïdentificeerd worden als de afwateringsgracht naast het oude wegtracé van de Boeregemstraat.


Auteurs: Polfliet, Bruno
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Postmiddeleeuwse grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Boeregemstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984685 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.