waarneming

Bavostraat

archeologisch element
ID
984697
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984697

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8446
  Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd geen archeologische site aangetroffen. Vermoedelijk was het terrein, en zeker het noordelijke deel, dan ook grotendeels in gebruik als landbouwgrond tot het einde van de 19de eeuw. Hierna werd er een onderpastorie met congregatiezaal gebouwd en werd de Heilige Geestkapel opgetrokken. Dat de ontginning van deze landbouwgronden reeds erg vroeg van start is gegaan, kan afgeleid worden uit de aardwerkvondsten die dateren in het neolithicum en de metaaltijden. Deze vondsten konden verder niet aan specifieke bewoningssporen worden gekoppeld, maar wel doet de aanwezigheid van materiaal in het colluvium vermoeden dat deze hogerop aanwezig was. De enige aanwijzing voor oudere bewoning in de directe omgeving is een ronde kuil. Deze kuil dateert op basis van de vulling vermoedelijk uit de late of postmiddeleeuwen. Uit historisch kaartmateriaal en op basis van de huidige percelering is af te leiden dat de ophogingen van vooral het noordelijk deel van het projectgebied plaatsvond in de nieuwe en nieuwste tijd. De jongste sporen van bewoning op het onderzoeksgebied zelf dateren uit de late 19de eeuw. Het gaat hier specifiek om een in onbruik geraakte beerput, die zich op het achtererf van de toenmalige bewoning bevond. Deze beerput werd in de 20ste eeuw nog aangepast alvorens deze opgevuld werd met bouwpuin.

De aangetroffen sporen werden voldoende onderzocht, en verder onderzoek naar deze sporen zouden weinig bijkomende kennis opleveren.


Auteurs: Lannoy, Branco
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Jongste bewoning

Datering: 19de eeuw
Typologie: beerputten, muurresten
Gebeurtenis:

Losse vondsten

Datering: metaaltijden, neolithicum
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Oudere bewoning

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Percelering

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Relaties

 • Omvat
  Heilige Geestkapel

 • Omvat
  Neogotische congregatiezaal

 • Omvat
  Onderpastorie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bavostraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984697 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.