waarneming

Vlaslaan

archeologisch element
ID
984700
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984700

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8447
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een spoor gevonden dat mogelijk wijst op de aanwezigheid van een archeologische site in de omgeving. Het betreft een grote poel, die op basis van het aardewerk in de Romeinse periode geplaatst wordt. Uit andere opgravingen en onderzoeken blijkt dat een dergelijk spoor vaak geïnterpreteerd kan worden als een drenkpoel waarbij het waarschijnlijk als watervoorziening voor het erf gefunctioneerd heeft. Binnen het plangebied zijn verder geen bewoningssporen waargenomen. Dit betekent dat een mogelijke nederzetting niet (meer) aanwezig is binnen het terrein en dat er dus geen waardevolle archeologische site aangetroffen is. Aangezien de poel zich nog verder naar het oosten uitstrekt is het niet ondenkbaar dat een eventuele nederzetting zich buiten de contouren van het plangebied, ten noorden of oosten, bevindt.

Daarnaast zijn nog een perceelsgreppel uit de nieuwe tijd en enkele natuurlijke sporen vastgesteld. Verder bleek het terrein archeologisch ‘leeg’.

Er kan geconcludeerd worden dat de kans op het aantreffen van archeologische sporen en/of structuren uit gelijk welke (pre-)historische periode zeer klein is en dat het potentieel op kenniswinst door verder onderzoek binnen het plangebied laag tot onbestaande is.


Auteurs: Schynkel, Evelyn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Percelering

Datering: nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Romeins spoor

Datering: Romeinse tijd
Typologie: drenkpoelen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vlaslaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984700 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.