waarneming

Driesstraat

archeologisch element
ID
984723
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984723

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er 14 sporen aangetroffen. 13 van deze sporen bevonden zich in het noordwestelijke onderzoeksgebied, 1 spoor lag in het zuidoostelijke deelgebied. Van de 14 aangetroffen sporen kunnen er 12 worden geïdentificeerd als greppelsegmenten die aan 7 verschillende (afwaterings)greppels kunnen worden toegeschreven. De twee overige sporen werden geïnterpreteerd als geïsoleerde kuilen.

Vermoedelijk gaat het om offsite fenomenen. Alle sporen dateren, op basis van de vondsten, waarschijnlijk uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Gezien de grote hoeveelheid greppels op het terrein, de verschillende oriëntaties en de oversnijdingen is het duidelijk dat de verschillende greppels niet allemaal gelijktijdig in gebruik waren. Gezien het geringe kleurverschil tussen de verschillende greppels dateren ze vermoedelijk wel allen uit eenzelfde ruimere periode.

Op basis van het proefsleuvenonderzoek worden sporen als archeologisch niet erg waardevol beschouwd en wordt de kans op kennisvermeerdering laag ingeschat.


Auteurs: Claesen, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: afwateringsgreppels, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Driesstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984723 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.