waarneming

Prieelstraat 5

archeologisch element
ID
984726
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984726

Beschrijving

Het terrein situeert zich in het centrum van Asse op de hoek van de Prieelstraat en Kalkoven. In de onmiddellijke nabijheid van de opgegraven percelen: hoek Kalkoven-Nieuwstraat (vondstmelding, opgraving BAAC), hoek Steenweg-Nieuwstraat (zone rond de kerk van Asse, opgraving Studiebureau Archeologie), Prieelstraat 15 (vondstmelding, opgraving BAAC), Prieelstraat (opgraving in 2014 door Studiebureau Archeologie).

Op het perceel is reeds een Berlinerwand aangebracht die de verschillende percelen die het bouwproject beslaan afzoomt. De bouwput is afgegraven tot +/- 1 m diepte. Het grootste deel van het grondplan lijkt zeer sterk verstoord te zijn door gebouwresten van recente datum. Enkel aan de noordelijke en zuidwestelijke zijde van de bouwput tekenen zich enkele kuilen met een grijze tot donkergrijze zandlemige vulling. Het beeld is sterk vergelijkbaar met de sporen zoals aangetroffen op de site Kalkoven-Nieuwstraat en Prieelstraat 15.
Gelet op de zeer beperkte oppervlakte waar er nog sporen aanwezig zijn is de kans op kenniswinst klein. Er wordt daarom geopteerd om aan deze vondstmelding geen verder gevolg te geven.


Auteurs: Moens, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Laatmiddeleeuwse kuilen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten, waterputten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Prieelstraat 5 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984726 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.