waarneming

Volhardingslaan

archeologisch element
ID
987626
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987626

Beschrijving

Er werden 7 of 8 greppels, een kuil, een poel en een gracht geregistreerd. De poel en daarop aansluitende gracht worden onderwerp van een vervolgonderzoek. Deze sporen kunnen mogelijk gekoppeld worden aan de poel die aangeduid staat op de kabinetskaart van Ferraris.


Auteurs: Verhaevert, Kylian; Leemans, Siel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels en een kuil

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de noordoost-zuidwest geöriënteerde greppels werd materiaal aangetroffen dat de opvulling van de greppels plaatst tussen de volle middeleeuwen en de vroegmoderne periode.

Poel en gracht

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, grachten (infrastructuur), poelen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De poel bestond uit 2 sporen in grondvlak en blijkt nog 1,7m diep te gaan volgens een plaatselijke boring. Het spoor is ca. 7,4x11,7 m groot en heeft een lemig zandige opvulling. De poel bevatte een aantal wandscherven in grijs aardewerk en een fragment baksteen.
Langs de oostzijde loop een 2,7 m brede gracht langs de poel en takt erop aan.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Volhardingslaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987626 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.