waarneming

Sint-Pietersnieuwstraat 47-51

archeologisch element
ID
987627
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987627

Beschrijving

De 2 proefputten die op het projectgebied zijn uitgevoerd, hebben het mogelijk gemaakt in totaal 65 lagen, 2 potentiële beerputten, 10 muren (of muurresten), 25 kuilen en één ongedefinieerd spoor vast te stellen. Ook talrijke fragmenten aardewerk werden ingezameld, net als enkele metaalvondsten, dierlijk bot en bouwmateriaal dat aangeeft dat het gebied vanaf de 13e eeuw in gebruik werd genomen.


Auteurs: Vincent, Rosalie; Leemans, Siel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Gebouwde archeologische structuren

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: beerputten, muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Gelegen in de proefput aan de straatzijde, werden funderingsresten aangetroffen die op basis van baksteenformaat vanaf de 17de eeuw worden gedateerd. Een bakstenen beerput wordt ermee geassocieerd.
Een tweede bakstenen beerput bevatte een fragment rood aardewerk.
Een restant van een muur met grotere bakstenen en kalkmortel kan mogelijk in de 14de/15de eeuw worden gedateerd.

Kuilen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: afvalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op basis van het aardewerkensemble kunnen de afvalkuilen in verschillende periodes worden geplaatst.
- kuilen van voor de 13de eeuw met voornamelijk fragmenten grijs aardewerk
- kuilen vanaf de 13de/14de eeuw met grijs en rood aardewerk
- kuilen met westerwald steengoed vanaf de 17de eeuw
Andere kuilen bevatten enkel bouwmateriaal en één bevatte metaalslakken.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Pietersnieuwstraat 47-51 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987627 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.