waarneming

Madonna pompstation

archeologisch element
ID
987629
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987629

Beschrijving

BAAC Vlaanderen voerde aan de Galgestraat te Langemark-Poelkapelle een archeologische opgraving uit naar aanleiding van het aanleggen van een pompstation in het kader van grootschalige wegenwerken. Door een lichte wijziging in de plannen, waarbij een kleinere oppervlakte zou verstoord worden, werd een iets kleiner plangebied opgegraven dan oorspronkelijk voorgeschreven in de nota.

De verwachting voor dit plangebied situeerde zich voornamelijk in de volle tot late middeleeuwen, met name de aanwezigheid van een occupatiefase of een mogelijk woonerf. Deze verwachting werd slechts deels ingelost, want er werd slechts één mogelijk gebouw aangeduid. Deze aanduiding is slechts zeer hypothetisch te noemen en wordt gebaseerd op drie mogelijke paalkuilen en een datering door aardewerk.

Verder werden er ook enkele kuilen aangetroffen met vondsten uit de nieuwe tijd (aardewerk en glas) en met vondsten uit de nieuwste tijd (aardewerk, metaal en glas).

Er werden 22 bomkraters uit WO I geregistreerd.


Auteurs: Ervynck, Anton
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Granaattrechters

Datering: WO I
Typologie: granaattrechters, wapens en munitie
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het plangebied zeer onderhevig aan bombardementen. Tijdens het veldwerk zijn voornamelijk Britse en Franse hulzen aangetroffen, wat strookt met de algemene occupatie van het plangebied door het Duitse leger. Door het ontbreken van vondsten in de vulling van de bomkraters kunnen ze niet toegeschreven worden aan een bepaalde fase van de oorlog.

Kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, glas, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Na een eerste aantoonbare occupatiefase in de volle tot late middeleeuwen zijn er enkele aanwijzingen voor activiteit op het terrein, in de vorm van kuilen met materiaal uit de nieuwe tot nieuwste tijd. Er zijn echter geen concrete sporen met onderling verband aangetroffen die een echte occupatiefase aantonen.

Sporen late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het plangebied werd een mogelijk vol- tot laat middeleeuws gebouw herkend. Aangezien er slechts drie potentiële paalkuilen aanwezig waren, is het onmogelijk om te achterhalen wat de oorspronkelijke vorm van het gebouw kon geweest zijn. De datering berust bovendien enkel op het aantreffen van aardewerk en de algemene opbouw van de vulling van de sporen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Madonna pompstation [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987629 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.