waarneming

Hoogstraat 26-Trapstraat 9

archeologisch element
ID
987631
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987631

Beschrijving

Aan de Hoogstraat werden bewoningssporen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijden gevonden. Het gaat om bakstenen muren met tussenliggende lemen vloeren waarin duidelijke brandsporen te zien zijn. Er werden ook resten van tegelvloeren en een mogelijke haard- of ovenstructuur(en) gevonden. In de bewoningssporen konden minsten drie fases opgemerkt worden. Er werden ook nog twee paalkuilen in de buurt van elkaar gevonden. Dit doet de aanwezigheid van een gebouwplattegrond vermoeden. De datering ervan moet minstens teruggaan tot de late middeleeuwen, maar kan mogelijk ook ouder zijn.


Interessant zijn ook de vermoedelijke resten van lemen vloerniveaus iets verder van de Hoogstraat gelegen. Ook hier gaat het mogelijk om resten van laatmiddeleeuwse bewoning, mogelijk vakwerkhuizen. Opvallend was een laag met heel wat verbrande leembrokken. Mogelijk vallen de brandsporen en brandlagen te linken aan de branden die Zottegem teisterden in de 16de -17de eeuw. Onder deze bewoningslagen bevond zich ook nog een lichtgrijze oudere cultuurlaag.


Verder naar het zuiden toe gaat de bewoningszone geleidelijk aan over naar een achtererf met de aanwezigheid van verschillende (afval)kuilen. In deze zone bevonden zich ook twee grote en diepe kuilen, vermoedelijk leemontginningskuilen, één uit de late middeleeuwen en één uit de nieuwe tijden. Verder ook nog een beerputje dat wellicht eerder met de voormalige bewoning aan de Trapstraat kan geassocieerd worden.


Auteurs: Bradt, Tomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Beerput

Datering: nieuwe tijd
Typologie: beerputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De beerputvulling is in de nieuwe tijd te dateren.

Gebouwplattegronden

Datering: late middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de laatmiddeleeuwse cultuurlaag of in de moederbodem werden diverse paalsporen aangetroffen, mogelijk te linken aan gebouwen.

Laatmiddeleeuwse (gebouwde) structuren

Datering: late middeleeuwen
Typologie: brandlagen, muurresten, ophogingslagen, ovens, vloeren
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Dit omvat:
- lemen vloer- of loopniveaus waarschijnlijk toebehorend aan vakwerkhuizen.
- oranje en zwarte verkleuring duidt op verbranding van lemen vloeren.
- bakstenen muurfunderingen
- restanten van tegelvloeren
- oven of haardstructuur met in de vulling aardewerk uit de late middeleeuwen en sporen van verhitting (verbrande leem)

Leemontginningskuilen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Metaal

Datering: nieuwe tijd
Typologie: kleding en -accessoires, verspreide vondsten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
20-tal metaaldetectievondsten gaande van gespen, over een rekenpenning en een mal (voor musketkogel?)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoogstraat 26-Trapstraat 9 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987631 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.