waarneming

Bremstraat 12

archeologisch element
ID
987718
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987718

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een medisch centrum met ondergrondse kelder en omgevingswerken, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Nergens werd in de landschappelijke boringen nog een goed bewaarde podzolbodem aangetroffen zoals de bodemkaart volgens Belgische classificatie liet verwachten. Vermits er geen begraven bodemprofiel aangetroffen werd in de boringen en de bodem zo sterk afgetopt was dat het verwachte podzolprofiel nagenoeg verdwenen was, werd de kans op het aantreffen van een goed bewaarde artefactensite uit de steentijd klein, ondanks de gunstige landschappelijke ligging van het onderzochte terrein.

Het proefsleuvenonderzoek leverde hoofdzakelijk natuurlijke sporen op die het resultaat zijn van vooral dierlijke bioturbatie. Perceelsgrachten en grondbewerkingsporen getuigen van een relatief recente bewerking van de gronden. Er werden geen nederzettingen of structuren aangetroffen op het terrein. De volledige afwezigheid van archeologisch relevante vondsten in het akkerdek en bij het couperen van de sporen, doet vermoeden dat er op deze plaats geen belangrijke menselijke aanwezigheid geweest is. Er zijn geen sporen aangetroffen die ouder zijn dan de ontstaansperiode van het huidige akkerdek. De landbouwontwikkeling in de nieuwe tijd werd voldoende in beeld gebracht bij het proefsleuvenonderzoek. Er wordt geen kenniswinst verwacht bij bijkomendĀ onderzoek.


Auteurs: De Beenhouwer, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Fodio bvba

Sporen landbouwontwikkeling

Datering: nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels, ploegsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bremstraat 12 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987718 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.