waarneming

Kasteel van Gaasbeek - tuinarcheologie

archeologisch element
ID
987794
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987794

Beschrijving

De aangetroffen sporen bij dit tuinarcheologisch onderzoek behoren alle tot de laat 19de-eeuwse aanlegfase van de binnentuin. Na het afbreken van sommige restanten van de burcht egaliseerde men de volledige binnenplaats met een ophogingslaag van een geelbruine (zand)leem vermengd met baksteen-, witte mortel- en kalksteenfragmenten. Hier bevond zich, voor de verbouwingen van de overgebleven kasteelvleugels, een grasplein. Dit is tijdens de renovatie en de verbouwingswerken in 1887 omgevormd tot een parterretuin in neorenaissancestijl.

De oorspronkelijke bedekkingslaag van de toen aangelegde tuinpaden bevindt zich nog steeds vlak onder de huidige grijze steenslagbedekking en bestaat uit een fijn grijsgroen verhard laagje met enkele steentjes er tussen. Na onderzoek en het inwinnen van informatie bij collega’s, zou het hier niet gaan om een bedekking met het zogenaamde korrelslak of slakkenzand maar eerder om een soort ‘bitumen’/asfaltlaag die kon worden platgewalst, aan de randen afgesneden en door toevoeging van een kleurstof een ander aspect kon krijgen. Dit materiaal gebruikte men vanaf de 19de eeuw in tuinen en parken zoals bijvoorbeeld in de koninklijke residentie Osborne House van Queen Victoria op het eiland Wight. Voorlopig, en in afwachting van verder onderzoek, gaan we er vanuit dat het hier dus gaat om dit soort asfalt vervaardigd met pek- of koolteer. Er was geen afboording aanwezig tussen de brede hoofdpaden en de met buxushagen afgezette parterres. Dit was ook niet nodig daar men de aangebrachte ‘bitumen’/asfaltlaag mooi kon afsnijden aan de randen.
De smalle onderhoudspaadjes in de parterres, afgezet met buxushagen, zijn bedekt met oranjerode baksteengranulaten. Men gebruikte dus geen rode mijnsteen afkomstig uit de steenkoolindustrie. In het midden van WP4 lagen bakstenen funderingsresten, die als basis dienden voor een verdwenen tuinornament. Of dit ornament een grote bloempot, tuinvaas of een oude fontein was, konden we voorlopig niet verifiëren. De aangetroffen loden buizen kunnen evenwel wijzen op de watertoevoer van een fontein.


Auteurs: Vynckier, Geert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

19de-eeuwse binnentuin

Datering: vierde kwart 19de eeuw
Typologie: paden, parterretuinen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteel van Gaasbeek - tuinarcheologie [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987794 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.