waarneming

Elzenstraat

archeologisch element
ID
987838
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987838

Beschrijving

Van 11 januari 2021 tot 24 maart 2021 voerde Studiebureau Archeologie bvba een vlakdekkende opgraving uit te Ravels langs de Elzenstraat. Het archeologisch onderzoek bracht een meerperiodensite aan het licht gaande van de ijzertijd, over de laat-Romeinse periode/vroege middeleeuwen, de 7de eeuw, de volle middeleeuwen en de late en postmiddeleeuwen. Er werden uit verschillende perioden huisplattegronden onderzocht en de 7de-eeuwse fase leverde ook twee boomstamwaterputten op. Uit de late middeleeuwen of postmiddeleeuwen dateert een krengbegraving wellicht van een paard. De paalsporen van de diverse huisplattegronden leverden weinig of geen vondstenmateriaal op wel houtskool. De verschillende fasen werden gedateerd aan de hand van 14-C onderzoek op houtskoolmonsters uit de paalkuilvullingen. De twee waterputten zijn te koppelen aan de 7de-eeuwse fase. Beide waterputvullingen werden ook bemonsterd voor onderzoek van macroresten en pollen. Het betreft boomstamwaterputten waarvan er één kon gedateerd worden via dendrochronologie.


Auteurs: Pieters, Marnix
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

IJzertijdnederzetting

Datering: ijzertijd
Typologie: nederzettingen, paalkuilen, vierpostenspijkers
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Merovingische plattegronden

Datering: Merovingische periode
Typologie: gebouwplattegronden, nederzettingen, waterputten
Materiaal: aardewerk, hout, houtskool, lithisch materiaal
Gebeurtenis:

gebouwplattegrond uit de volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), greppels, nederzettingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

krengbegraving en greppels

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, krengbegravingen
Materiaal: bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

laat-Romeinse - vroegmiddeleeuwse plattegronden

Datering: Laat-Romeinse Tijd, vroege middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, nederzettingen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Elzenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987838 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.