waarneming

Broekzijstraat

archeologisch element
ID
987839
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987839

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek heeft uitgewezen dat de bodem in het plangebied grondig verstoord is. Op geen enkele plaats is een oorspronkelijke bodemopbouw herkend. Er zijn slechts enkele archeologische vondsten aangetroffen. De sporen die zijn herkend, betreffen over het algemeen recente verstoringen die het resultaat zijn van de bouw en afbraak van de recente woning. De enkele sporen die wat ouder zijn, dateren uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. De reeks greppels in het noordwesten kunnen op basis van de studie van de historische kaarten in de helft van de 19e eeuw geplaatst worden en kunnen in verband gebracht worden met de historische bebouwing. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan geconcludeerd worden dat er zich binnen de grenzen van het plangebied mogelijk een behoudenswaardige archeologische site bevond maar die door de recente woning volledig is verstoord.


Auteurs: Heirbaut, Elly
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Historische bebouwing

Datering: 19de eeuw
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Middeleeuwse sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Niet gedateerde sporen

Typologie: greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Broekzijstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987839 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.