waarneming

Moeie 20

archeologisch element
ID
987889
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987889

Beschrijving

Op basis van de waarnemingen was duidelijk dat de bouw en sloop van het voormalige gebouw een grote impact heeft gehad op het volledige terrein. De bodem is nergens gaaf bewaard en er is erg veel verstoring aanwezig door de recente bouwactiviteiten die op het terrein plaatsvonden. Tussen deze verstoringen zijn slechts twee sporen waargenomen die vermoedelijk als ‘archeologisch spoor’ kunne worden bestempeld, een greppel en een kuiltje. Ze konden echter niet aan een bepaalde archeologische periode worden gekoppeld door een gebrek aan dateerbare vondsten. Daarnaast zijn op het terrein nog bijkomende nutsleidingen waargenomen, waardoor het onderzoeksgebied opmerkelijk verkleinde. 


Auteurs: Vanholme, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Grondsporen

Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Moeie 20 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987889 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.