waarneming

Ledestraat 22

archeologisch element
ID
987908
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987908

Beschrijving

De landschappelijke boringen tonen aan dat binnen het plangebied matig droge zandbodems met ApB-C of Ap-C profiel voorkomen. Hier en daar kan nog een plaatselijke B-horizont verwacht worden, hetzij onregelmatig en matig tot zeer slecht bewaard. Er werden aldus geen indicaties voor een mogelijke (goede) bewaring van steentijd artefactensites aangeboord.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden uitsluitend perceelsgrachten vastgesteld die gekarteerd zijn op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840). Oudere sporen werden niet aangetroffen. Naast de sporen werden nog verstoringen waargenomen ten gevolge van landbouwactiviteiten. Ook kon duidelijk opgemerkt worden dat de B-horizont slechts plaatselijk aanwezig was. Het overgrote deel van het terrein bestaat uit een Ap-C opbouw. Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.


Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Percelering

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ledestraat 22 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987908 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.